Algemene Voorwaarden

Studio Visible / Luana Mooibroek Photography wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als fotograaf. Bij het boeken van een fotosessie door middel van akkoord via mail, bevestigen van een datum, het betalen van een voorschot of plaatsen van een bestelling gaat de klant automatisch akkoord met deze voorwaarden

Voorschot / Betaling
De boeking van een fotoreportage bij Studio Visible / Luana Mooibroek Photography is definitief na het betalen van een voorschot. Dit voorschot dient tevens als annulatiekost: indien een reportage geannuleerd wordt door de klant kan dit bedrag niet teruggevorderd worden. Het voorschot zal worden verrekend met de kosten van de fotoshoot. De betaling van lifestyle & studioshoots dient voldaan te worden op de dag van de fotoshoot.
Bij boeking van zakelijke fotografie, events, social media adviessessies, consultancy of andere dienstverleningen van Studio Visible dient er geen voorschot betaald te worden. Bij annulatie door de klant binnen 48uur voor de boekingsdatum wordt er 25% van het offertebedrag in rekening gebracht als annulatiekost.
Bij huwelijksfotografie ontvangt u na het huwelijk een factuur. Deze moet steeds voldaan zijn voor het opleveren van de foto’s. Er worden geen foto’s of drukwerk opgeleverd indien de volledige kost van de reportage niet voldaan is.
De geoffreerde prijzen kunnen elk moment worden aangepast, ten minsta na geldigheidsdatum van de offerte. De offerte/prijs voor een reportage die de klant krijgt op het moment van de boeking, blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.

Belet / Ziekte

Bij belet/ziekte van de fotograaf op de afgesproken huwelijksdatum of event, wordt andere huwelijksfotograaf gezocht die een gelijkaardige stijl hanteert. In het uitzonderlijke geval er geen andere beschikbare fotograaf gevonden kan worden, wordt het voorschot terugbetaald en heeft de klant recht op een gratis afterwedding-fotosessie. Bij belet/ziekte van de fotograaf alle andere type shoots (lifestyle / studiofotografie) wordt het voorschot niet terugbetaald maar wordt altijd een andere datum ingepland.
Bij belet/ziekte van de klant tijdens alle shoots behalve huwelijksfotografie, wordt het voorschot enkel op vertoon van doktersnota teruggestort. Indien er bestellingen geplaatst worden bij externe leveranciers (bv. taartje bij een cake-smash) en deze bestellingen niet geannuleerd kunnen worden, dan wordt deze kost altijd doorgerekend aan de klant.
Bij een wijziging van de huwelijksdatum, zal het koppel de fotograaf zo snel mogelijk op de hoogte brengen.Indien de fotografe beschikbaar is kan de overeengekomen datum worden aangepast, Indien de fotografe niet beschikbaar is zal het koppel net als bij eenzijdig contractbreuk geen recht hebben op enige terugvordering van reeds voldane betalingen.

Oplevering van de beelden

U ontvangt een vooraf bepaald aantal foto’s, steeds zorgvuldig nabewerkt in de stijl van de fotografe (zie portfolio online). De onbewerkte RAW Beelden worden nooit opgeleverd. De beelden worden steeds geleverd binnen het afgesproken maximale termijn (zie brochure/offerte). Indien de foto’s niet binnen de besproken termijn geleverd kunnen wordt er ten alle tijden vooraf contact opgenomen om een nieuwe levertermijn te bespreken. Dit heeft nooit invloed op de prijsafspraken. Indien de klant de foto’s sneller dan binnen het maximaal aangegeven termijn wenst te ontvangen, dan kan dit tegen een meer prijs voor spoedbewerking. De foto’s en drukwerk kunnen kostenloos worden afgehaald in de studio of voor een meerkost verzonden worden.

Autheursrechten / Eigendom
Een fotoreportage van Luana Mooibroek wordt beschouwd als een artistiek werk, en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto’s blijven eigendom van de fotograaf. De klant koopt het recht om de foto’s te printen en publiceren voor persoonlijke doeleinden. De foto’s mogen nooit doorgegeven worden aan derden- voor commerciële doeleinden zonder gepaste vergoeding voor de fotograaf.

Bij het publiceren van de foto’s op social media, gelieve de fotocredit te vermelden (@studiovisible) en geen extra filters of bewerkingen toe te passen op de beelden.

Foto’s gemaakt door Luana Mooibroek kunnen ter allen tijden gepubliceerd worden op social media. Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan bij boeking op de hoogte te brengen. Uit alle gemaakte foto’s maakt de fotograaf een selectie. Deze foto’s mogen gebruikt worden door de fotograaf voor publicatie op eigen website en social media pagina’s. Ook behoud het fotograaf het recht deze foto’s te gebruiken voor fotografische publicaties (awards / fotowedstrijden).

Buitensessies: Verplaatsing bij slecht weer.

Bij regenweer kan er gekozen worden voor een mooie binnenlocatie, een fotosessie in de studio of we verplaatsen eenmalig naar een nieuwe datum binnen 3 maanden na de originele boekingsdatum.

Bijkomende kosten
Bij eventuele extra kosten (bv. Entreegelden van locaties, parkeerkosten tijdens shoots op locatie of maaltijdkosten tijdens huwelijksfotografie) zijn voor rekening van de klant en zijn niet meegerekend in de offerte. Bij een boeking voor een pakket fotografie van >7u moet er ten minste 1 maaltijd kostenloos voorzien worden.
Kosten vooraf gemaakt aan de sessie (bijvoorbeeld: taartje bij cakesmash sessies, make-up artiest) worden altijd in rekening gebracht bij verplaatsingen.
Reiskosten: gratis binnen een straal van 25km buiten Lanaken. Daarna 0.35euro per km.

Kwaliteit drukwerk & Apparatuur
Luana Mooibroek Photography werkt samen met geselecteerde leveranciers voor drukwerk (waaronder canvassen, fotoprints & albums). Bestellingen van drukwerk  waaronder albums, canvassen, uitnodigenen en alle andere prints dienen vooraf betaald te worden. De fotograaf is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van drukwerk dat niet besteld is door haarzelf.

Alle drukwerk / fotoalbums zijn vooraf betaalbaar. In de prijs van het huwelijksalbum en design van artwork zit steeds deze opmaak met 3 aanpassingen inbegrepen, alsook de consultatie. Voor overige correctierondes wordt er gerekend aan een uurtarief van 65 euro.

Aansprakelijkheid

De fotograaf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies en/of beschadiging van eigendommen van de opdrachtgever vóór, tijdens of ná de fotosessie.
De fotograaf is in geen enkel geval aansprakelijk voor de veiligheid en acties van de aanwezige personen op de fotosessie. Eventuele ongelukken, schade of verlies van personen of is steeds de verantwoordelijkheid van de klant.

Bij verzending van bestellingen per post is studio visible niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering.

De fotograaf is niet verantwoordelijk voor eventuele apparatuurstoringen. Indien dit in een uitzonderlijk geval moest voorkomen en dit invloed heeft op het opleveren van de beelden, dan wordt er steeds gratis een nieuwe fotoshoot van dezelfde waarde ingepland